Waterput in Oeganda 

Moskee in Afrika 

 “Allah heeft gezegd: ‘Geef uit, o zoon van Adam, en Ik zal uitgeven aan jou.’”


 (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 5073; Moeslim, 993.)

‘Er is geen moslim die iets plant of hetgeen ervan gegeten wordt is liefdadigheid voor hem, en hetgeen ervan gestolen wordt is liefdadigheid voor hem, en hetgeen wilde dieren ervan eten is liefdadigheid voor hem, en hetgeen vogels ervan eten is liefdadigheid voor hem; niemand neemt er iets van of het is liefdadigheid voor hem.’” 


[Overgeleverd door Moeslim, 1552. Al-Boekhaarie leverde een vergelijkbare h’adieth over (2220) van Anas (moge Allah tevreden over hem zijn).]

Voedselpakket

Waterput in Kameroen